CENTRALE PRINCIPPER

Om Feuersteins tilgang til test af intelligens.
Video: Christian Lysholdt, OddResort

Feuerstein forkastede traditionelle metoder til at teste intelligens.

I stedet udviklede han et dynamisk testsystem, der kan anvendes til at afdække udviklingsmuligheder og læringspotentiale.

Testsystemet, Dynamisk Assessment, blev den første og største metode, han udviklede.

Den blev grundlæggende for hele hans efterfølgende virke og tænkning, der omfatter de centrale principper:

Strukturel kognitiv modificerbarhed, SCM og

Medieret læringserfaring, MLE.

STRUKTUREL KOGNITIV MODIFICERBARHED, SCM

Traditionelle test- og udredningsmetoder bygger på den opfattelse, at test udført af en fagperson, som forholder sig neutralt, kan give et objektivt billede af et individs kognitive evner.

Men disse statiske, psykometriske test og målinger siger kun noget om, hvad omverdenen hidtil har formidlet, eller måske ikke har formidlet, af tænke- og læringsredskaber til individet.

Psykometriske test afdækker ikke, i hvor høj grad der er udviklingsmuligheder og læringspotentiale.

Kun ved at udsætte et menneske for situationer, hvor det skal lære noget nyt, og derefter undersøge i hvilken udstrækning det kan anvende det netop tillærte, kan man sige noget om læringspotentialet.

Udgangspunktet for Feuersteins tænkning og teori er, at mennesket grundlæggende er modificerbart. Det vil sige, at mennesket har evnen til at forandre sig og tilpasse sig nye situationer.

 

 

Feuerstein viste,
at intelligens er dynamisk og modificerbar.
Intelligens kan forandre sig i takt med, at omgivelserne stiller nye udfordringer.

Lars Røgilds fortæller om mediatoren, den menneskelige faktor i Feuersteins tænkning. Video: Christian Friis Lysholdt, Odd Resort

MEDIERET LÆRINGSERFARING, MLE

Den pædagogiske tilgang til et individ, der har fået en diagnose eller er blevet testet til en lav IQ, er sædvanligvis – og i bedste mening – at skærme det for vanskelige opgaver. Men nej, mente Feuerstein. Alle kan lære, hvis de får hjælp til at lære at lære.

Individet kan hjælpes til at udvikle strategier til at løse en opgave. Det handler altså ikke om at undervise, eller om at opgaven skal løses korrekt.

Feuersteins træningsmetoder er baseret på, at en mediator ved hjælp af spørgsmål guider individet til at have fokus på de stimuli, der er vigtige for opgaveløsningen, og hjælper det til at udvikle og anvende de tankeprocesser, der er hensigtsmæssige.

Feuerstein viste, at individer over tid udvikler kognitive strategier og arbejdsvaner, som kan overføres til andre udfordringer og andre typer opgaver. Der er skabt medieret læringserfaring.