UDVIKLINGSORIENTERET TEST

Dynamisk Assessment

Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor man har fokus på at afdække en persons potentiale for kognitiv udvikling.

Afsættet for dynamisk assessment er en forståelse af, at alle mennesker har et kognitivt forandringspotentiale. Den forståelse ligger til grund for hele Reuven Feuersteins tænkning og understøttes overbevisende af moderne hjerneforskning og nyeste viden om neuroplasticitet, neuro-rehabilitering og neuropædagogik. Dynamisk assessment passer derfor godt sammen med den udviklings- og ressourcefokuserede pædagogisk tilgang, som vinder indpas i disse år.

Om undersøgelsesmetoden
Med den dynamiske testmetode kan man afdække et individs potentiale for intellektuel udvikling, og metoden er udviklet med henblik på at finde veje til at støtte og igangsætte fremadrettet udvikling.

Individet bliver i undersøgelsen stillet over for stigende grader af komplekse og krævende opgaver, og får tilbudt støtte og mulighed for at udvikle strategier og mentale færdigheder.

På den måde bliver der gennem undersøgelsen skabt mulighed for læring og udvikling. Systematisk afdækkes, hvor potentialerne for denne udvikling er, og hvilke veje der kan understøtte og igangsætte udviklingen. På den baggrund kan der gives specifikke og målrettede anbefalinger vedrørende fremtidig indsats, træningsbehov og relevante rammer for iværksættelse af indsatser.

 

NEUROGUIDE.DK
Feuerstein Danmark samarbejder med Neuroguide.dk v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt, som er certificeret og trænet i de dynamiske testsystemer LPAD og DAYC samt i Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE.
Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog med speciale og mangeårig erfaring indenfor det neuropsykologiske og specialpædagogiske felt.
Han foretager dynamiske assessments for ppr, specialskoler, bosteder og i hjemmetræningsregi og holder oplæg og underviser i den dynamiske tilgang til testning for fagfolk.
Se mere på www.neuroguide.dk

Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor man har fokus på at afdække en persons potentiale for kognitiv udvikling.

Afsættet for dynamisk assessment er en forståelse af, at alle mennesker har et kognitivt forandringspotentiale. Den forståelse ligger til grund for hele Reuven Feuersteins tænkning og understøttes overbevisende af moderne hjerneforskning og nyeste viden om neuroplasticitet, neuro-rehabilitering og neuropædagogik.

Dynamisk assessment passer derfor godt sammen med den udviklings- og ressourcefokuserede pædagogisk tilgang, som vinder indpas i disse år.

Om undersøgelsesmetoden
Med den dynamiske testmetode kan man afdække et individs potentiale for intellektuel udvikling, og metoden er udviklet med henblik på at finde veje til at støtte og igangsætte fremadrettet udvikling.

Individet bliver i undersøgelsen stillet over for stigende grader af komplekse og krævende opgaver, og får tilbudt støtte og mulighed for at udvikle strategier og mentale færdigheder.

Derved bliver der gennem undersøgelsen skabt mulighed for læring og udvikling. Systematisk afdækkes, hvor potentialerne for denne udvikling er, og hvilke veje der kan understøtte og igangsætte udviklingen.

På den baggrund kan der gives specifikke og målrettede anbefalinger vedrørende fremtidig indsats, træningsbehov og relevante rammer for iværksættelse af indsatser.

NEUROGUIDE.DK
Feuerstein Danmark samarbejder med Neuroguide.dk v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt, som er certificeret og trænet i de dynamiske testsystemer LPAD og DAYC samt i Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE.
Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog med speciale og mangeårig erfaring indenfor det neuropsykologiske og specialpædagogiske felt.
Han foretager dynamiske assessments for ppr, specialskoler, bosteder og i hjemmetræningsregi og holder oplæg og underviser i den dynamiske tilgang til testning for fagfolk.
Se mere på www.neuroguide.dk

TESTREDSKABER OG MATERIALER

I dynamisk assessment er både materialer, interaktion, undersøgelsesproces og fortolkningsramme altså tilrettelagt med henblik på at synliggøre udviklingspotentialer. Der benyttes test- og undersøgelsesmaterialer, som er specialudviklet til at identificere potentialer for læring og kognitiv forandring. Der er tale om materialer med en systematisk indbygget progression, der giver personen mulighed for at demonstrere udvikling på en lang række områder.

Der eksisterer en række dynamiske assessment-batterier. De internationalt mest udbredte og anerkendte er Learning Potential Assessment Device (LPAD) og Dynamic Assessment of Young Children (DAYC). For at benytte LPAD kræves gennemførelse af et 135-timers uddannelses- og træningsforløb. For at benytte DAYC kræves yderligere en fuld uges uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene omfatter både oplæring i de konkrete testmaterialer, undervisning om neuroplasticitet og kognition, og træning i at kunne igangsætte og registrere kognitive forandringsprocesser.

 

 

 

da2

FORSKELLEN MELLEM DYNAMISK ASSESSMENT OG TYPISK PSYKOLOGISK TESTNING

Mange oplever at almindelig psykologisk testning giver viden om omfanget og arten af intellektuelle problemer, IQ og diagnoser, men uden at give ret meget konkret viden om hvordan man skal arbejde med barnet/den unge, for at skabe optimal udvikling.

Dynamisk assessment adskiller sig fra den typiske psykologiske testning på en række områder. Undersøgelsen har ikke først og fremmest et beskrivende og forklarende sigte. Testresultaterne registreres og opgøres ikke med henblik på at kunne sammenligne personens præstation med et norm-materiale for alderssvarende personer.

I stedet sammenlignes personens umiddelbare præstation med det potentiale, som viser sig ved forskellige former for udviklingsstøttende interaktion (det som kaldes mediering). De intellektuelle færdigheder og ikke-intellektuelle færdigheder (forholdemåde til opgave, sig selv, andre, tilbudt hjælp mv.) betragtes som uadskilleligt sammenvævede, så det også er muligt at identificere og pege på pædagogiske udviklingsveje i forhold til ikke-intellektuelle processer, som kan stå i vejen for kognitiv udvikling.