INTRODUKTION TIL

Feuerstein Instrumental Enrichment

Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) er træningsprogrammer, der har åbnet tænkningens væsen for tusindvis af børn, unge og voksne verden over.


FIE 
er baseret på, at ethvert menneske har potentiale for udvikling. Gennem evidensbaseret forskning er det vist, at FIE er effektivt til at afhjælpe kognitive problemer. 

FIE omfatter fem træningsprogrammer, der styrker tænkning og indlæringsevne. Programmerne har relevans for alle aldersgrupper uanset kognitive færdigheder, men er særligt rettet mod børn og unge med udviklingsforstyrrelser og indlæringsproblemer.

FIE handler ikke om at blive undervist men om at blive hjulpet til at udvikle kognitive strategier til effektive problemløsninger. Mediering er derfor en vigtig faktor!

FIE træningsprogrammerne omfatter en række opgaver, kaldet instrumenter, der er designet til at skabe medieret læringserfaring.

Feuerstein Danmark udbyder kurser, hvor deltagerne lærer at mediere kognitivt udfordrede børn og unge med udgangspunkt i disse instrumenter. Kurserne er for fagprofessionelle, fx lærere og pædagoger, samt for forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

Læs mere om kurserne her: FIE Standard 1, 2 & 3 – FIE Basic 1 & 2 – FIE Tactile.

Professor Reuven Feuerstein (1921-2014)
Feuerstein Instrumental Enrichment-programmerne er udviklet af den kognitive udviklingspsykolog, Reuven Feuerstein.
Læs mere om hans tænkning, liv og baggrund her

INTRODUKTION TIL

Feuerstein Instrumental Enrichment

Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) er træningsprogrammer, der har åbnet tænkningens væsen for tusindvis af børn, unge og voksne verden over.


FIE 
er baseret på, at ethvert menneske har potentiale for udvikling. Gennem evidensbaseret forskning er det vist, at FIE er effektivt til at afhjælpe kognitive problemer. 

FIE omfatter fem træningsprogrammer, der styrker tænkning og indlæringsevne. Programmerne har relevans for alle aldersgrupper uanset kognitive færdigheder, men er særligt rettet mod børn og unge med udviklingsforstyrrelser og indlæringsproblemer.

FIE handler ikke om at blive undervist men om at blive hjulpet til at udvikle kognitive strategier til effektive problemløsninger. Mediering er derfor en vigtig faktor!

FIE træningsprogrammerne omfatter en række opgaver, kaldet instrumenter, der er designet til at skabe medieret læringserfaring.

 

Feuerstein Instrumental Enrichment-programmerne er udviklet af den kognitive udviklingspsykolog, Reuven Feuerstein.
Læs mere om hans tænkning, liv og baggrund her

Feuerstein Danmark udbyder kurser, hvor deltagerne lærer at mediere kognitivt udfordrede børn og unge med udgangspunkt i disse instrumenter. Kurserne er for fagprofessionelle, fx lærere og pædagoger, samt for forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

Læs mere om kurserne her:

FIE Standard – FIE Basic
FIE Tactile.

INTRODUKTION TIL

Feuerstein Instrumental Enrichment

Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) er træningsprogrammer, der har åbnet tænkningens væsen for tusindvis af børn, unge og voksne verden over.


FIE 
er baseret på, at ethvert menneske har potentiale for udvikling. Gennem evidensbaseret forskning er det vist, at FIE er effektivt til at afhjælpe kognitive problemer. 

FIE omfatter fem træningsprogrammer, der styrker tænkning og indlæringsevne. Programmerne har relevans for alle aldersgrupper uanset kognitive færdigheder, men er særligt rettet mod børn og unge med udviklingsforstyrrelser og indlæringsproblemer.

FIE handler ikke om at blive undervist men om at blive hjulpet til at udvikle kognitive strategier til effektive problemløsninger. Mediering er derfor en vigtig faktor!

FIE træningsprogrammerne omfatter en række opgaver, kaldet instrumenter, der er designet til at skabe medieret læringserfaring.

Feuerstein Danmark udbyder kurser, hvor deltagerne lærer at mediere kognitivt udfordrede børn og unge med udgangspunkt i disse instrumenter. Kurserne er for fagprofessionelle, fx lærere og pædagoger, samt for forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

Professor Reuven Feuerstein (1921-2014)
Feuerstein Instrumental Enrichment-programmerne er udviklet af den kognitive udviklingspsykolog, Reuven Feuerstein.
Mere om Feuersteins tænkning, liv og baggrund her 

Læs mere om Feuerstein Danmarks kurser her:
FIE Standard
FIE Basic
FIE Tactile

MEDIATOREN HJÆLPER MED AT LÆRE AT LÆRE


Hvert enkelt FIE-program består af serier af opgaver, kaldet instrumenter. 

Instrumenterne er designet til, at en mediator kan samtale med barnet eller den unge, om hvilken slags problemløsning den enkelte opgave kræver, og hvordan strategien for problemløsningen kan anvendes i andre sammenhænge.

Feuerstein kaldte det det medieret læringserfaring (MLE).

Bliver bedre til at sortere i stimuli
Den medierede læringserfaring gør individet bedre i stand til at filtrere de myriader af stimuli, der bombarderer sanserne.

Barnet eller den unge bliver bedre i stand til kun at udvælge de stimuli, der er relevante for opgaveløsningen. Herefter kan opgaven planlægges så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt.

 


 

 

 

MOTIVERES TIL AT LØSE PROBLEMER

Et væsentligt element i træningen er, at individet går fra at være motiveret gennem det tilfredsstillende samvær med en mediator, der tror på individets evner, til at løse problemerne og opgaverne selvstændigt, så motivationen i højere og højere grad kommer af tilfredsstillelsen i selve det at løse opgaverne.

Øger den sproglige kompetence
I alle tre FIE-programmer er udviklingen af sproget central. Når den sproglige kompetence udvikles, forøges den energi, der investeres i aktivt at skaffe sig information om verden.

MEDIATORENS ROLLE

Det er mediators rolle at hjælpe individet til at få øje på, at problemløsning fordrer strategier, principper, kategorisering, systematisering, benævnelse, hypotesedannelse, sammenligning etc. – alt sammen elementer, som er involveret i og forudsætninger for tænkning, læring og problemløsning.

FIE ANVENDES I DET NORMALE SKOLESYSTEM

FIE-programmerne er inkorporeret i det normale skolesystem i en lang række lande og har ikke kun mennesker med funktionsnedsættelser som fokus, men også udviklingen af ’normale’ børns kognitive forudsætninger.

I en verden, hvor viden forandres og forældes i rasende hastighed, er det ikke selve vidensindholdet, men de mentale, kognitive og intellektuelle strategier, som tilegnelse af viden og opgaveløsning kræver, der er det vigtigste at udvikle i moderne børns skolegang. Feuersteins programmer får derfor større og større relevans for den almindelige elevs udvikling af tænknings- og læringsfærdigheder.

MEDIATOREN
HJÆLPER MED
AT LÆRE AT LÆRE


Hvert enkelt FIE-program består af serier af opgaver, kaldet
instrumenter. 

Instrumenterne er designet til, at en mediator kan samtale med barnet eller den unge, om hvilken slags problemløsning, den enkelte opgave kræver.

Dernæst, hvordan strategien for problemløsningen kan anvendes i andre sammenhænge.

Feuerstein kaldte det
medieret læringserfaring (MLE).

Bliver bedre til at sortere i stimuli
Den medierede læringserfaring gør individet bedre i stand til at filtrere de myriader af stimuli, der bombarderer sanserne.

Barnet eller den unge bliver bedre i stand til kun at udvælge de stimuli, der er relevante for opgaveløsningen. Herefter kan opgaven planlægges så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt.


MOTIVERES TIL AT LØSE PROBLEMER

Et væsentligt element i træningen er, at individet går fra at være motiveret gennem det tilfredsstillende samvær med en mediator, der tror på individets evner, til at løse problemerne og opgaverne selvstændigt, så motivationen i højere og højere grad kommer af tilfredsstillelsen i selve det at løse opgaverne.

Øger den sproglige kompetence
I alle tre FIE-programmer er udviklingen af sproget central. Når den sproglige kompetence udvikles, forøges den energi, der investeres i aktivt at skaffe sig information om verden.

MEDIATORENS ROLLE

Det er mediators rolle at hjælpe individet til at få øje på, at problemløsning fordrer strategier, principper, kategorisering, systematisering, benævnelse, hypotesedannelse, sammenligning etc. – alt sammen elementer, som er involveret i og forudsætninger for tænkning, læring og problemløsning.

FIE ANVENDES I DET NORMALE SKOLESYSTEM

FIE-programmerne er inkorporeret i det normale skolesystem i en lang række lande og har ikke kun mennesker med funktionsnedsættelser som fokus, men også udviklingen af ’normale’ børns kognitive forudsætninger.

I en verden, hvor viden forandres og forældes i rasende hastighed, er det ikke selve vidensindholdet, men de mentale, kognitive og intellektuelle strategier, som tilegnelse af viden og opgaveløsning kræver, der er det vigtigste at udvikle i moderne børns skolegang. Feuersteins programmer får derfor større og større relevans for den almindelige elevs udvikling af tænknings- og læringsfærdigheder.