Reuven Feuerstein (1921-2014)

 

                                                                                                                                                                                   Foto: Emil Salman

 

LÆRTE BØRN AT LÆRE

Reuven Feuerstein blev født i Bukarest, Rumænien i 1921. Han uddannede sig til skolelærer, og i 1940 blev han viceinspektør på School for Disadvantaged and Disturbed Children i Bukarest. Samtidig studerede han psykologi ved Onesco College i Bukarest.

Feuerstein var jøde, og i 1944 flygtede han fra det nazi-allierede Rumænien til Palæstina. Her underviste han børn, der havde overlevet Holocaust.

I 1949 rejste han til Schweiz for at fuldføre sine universitetsstudier i Genève. Her fulgte han bl.a forelæsninger af store tænkere som filosoffen og psykiateren Karl Jaspers og psykiateren Carl Jung. I årene 1950-55 var Feuerstein forskningsassistent for udviklingspsykologen Jean Piaget.


Feuersteins tænkning tog form

Under studierne i Genève blev Feuerstein kontaktet af den jødiske organisation Youth Aliyah, der bad ham undersøge tilpasningsmulighederne for unge, nye immigranter i Israel.

Mange af dem var kognitivt dårligt fungerende, og gængse testsystemer til måling af intelligens viste, at deres kognitive evner lå 8-10 år tilbage i forhold til deres biologiske alder.

Det kunne simpelthen ikke passe, mente Feuerstein. Disse børn og unge var i mange tilfælde forældreløse og traumatiserede af krig og flugt. Men det var jo ikke det samme, som at de var uintelligente og ikke kunne lære.

Feuerstein besluttede at lave sin egen lille undersøgelse med en udvalgt gruppe børn. Han ville finde ud af, om det gjorde en forskel, hvis han hjalp børnene gennem rækken af testspørgsmål. Ikke ved at give dem svarene, men ved at guide dem med medierende spørgsmål.

Børnene præsterede dramatisk bedre, og efterfølgende så han, at de kunne bruge det lærte i tilgangen til andre, tilsvarende opgaver. Med andre ord: Børnene havde potentiale til at lære.

Herfra tog Feuerstein for alvor fat i at udvikle sit dynamiske testsystem og FIE træningsprogrammerne.

Grundlagde Feuerstein Institute

I 1965 grundlagde han Feuerstein Institute i Jerusalem.

Siden har hundredvis af kognitivt udfordrede børn, unge og voksne fra hele verden modtaget træning på instituttet, hvor man også uddanner pædagoger, undervisere og psykologer til at arbejde med Feuersteins træningsprogrammer.


Danske Silas deltog i et tre måneders forløb på
Feuerstein Institute.


INTELLIGENS KAN MODIFICERES

Mange årtier før den neurologiske forskning viste, at hjernen er plastisk og kan danne nye nerveforbindelser, forstod Feuerstein, at menneskets intelligens er modificerbar.

Det forudsætter, at andre mennesker medierer verden til en; at andre mennesker hjælper en til at se, hvilke stimuli det er hensigtsmæssigt at lægge mærke til, og hjælper med at træne evnen til at omsætte indkommende stimuli eller indtryk til en meningsfyldt respons.

I Feuersteins tænkning handler det ikke om at undervise børn, men om at hjælpe børn til at lære via engageret og omsorgsfuld mediering.

Hør om Feuersteins baggrund og tænkning.
Video: Christian Friis Lysholdt, Odd Resort

ANERKENDELSE
Feuerstein modtog en lang række priser.
Blandt andre den franske orden Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques og Israel Prize in Education.
I 2012 var han nomineret til Nobels Fredspris. 
FEUERSTEIN vs PIAGET
Jean Piaget udviklede teorien om, at mellem de stimuli, som et barn modtager fra omverden, og barnets respons, sker der en bearbejdning, en operationalisering.
Piagets tese var, at børn, alt efter hvilken alder eller modningsfase de er i, modtager og bearbejder stimuli fra omverdenen på bestemte fasespecifikke måder.
Populært sagt var det Piagets påstand, at børn har en slags indbygget intelligens, som udvikler sig ud fra en forudbestemt biologisk determinisme, hvis blot nogle grundlæggende forudsætninger er til stede.
Feuerstein erklærede sig uenig i denne forståelse af intelligens som en indbygget forudbestemt størrelse.
I modsætning til Piaget mente Feuerstein, at intelligens var afhængig af barnets nærmeste omverden for at udvikles.
Feuerstein opprioriterede derfor forældres, søskendes, bedsteforældres, læreres og pædagogers indflydelse og medansvar i barnets kognitive og intellektuelle udvikling.

LÆRTE BØRN AT LÆRE

Reuven Feuerstein blev født i Bukarest, Rumænien i 1921. Han uddannede sig til skolelærer, og i 1940 blev han viceinspektør på School for Disadvantaged and Disturbed Children i Bukarest. Samtidig studerede han psykologi ved Onesco College i Bukarest.

Feuerstein var jøde, og i 1944 flygtede han fra det nazi-allierede Rumænien til Palæstina. Her underviste han børn, der havde overlevet Holocaust.

I 1949 rejste han til Schweiz for at fuldføre sine universitetsstudier i Genève. Her fulgte han bl.a forelæsninger af store tænkere som filosoffen og psykiateren Karl Jaspers og psykiateren Carl Jung. I årene 1950-55 var Feuerstein forskningsassistent for udviklingspsykologen Jean Piaget.


Feuersteins tænkning tog form
Under studierne i Genève blev Feuerstein kontaktet af den jødiske organisation Youth Aliyah, der bad ham undersøge tilpasningsmulighederne for unge, nye immigranter i Israel.

Mange af dem var kognitivt dårligt fungerende, og gængse testsystemer til måling af intelligens viste, at deres kognitive evner lå 8-10 år tilbage i forhold til deres biologiske alder.

Det kunne simpelthen ikke passe, mente Feuerstein. Disse børn og unge var i mange tilfælde forældreløse og traumatiserede af krig og flugt. Men det var jo ikke det samme, som at de var uintelligente og ikke kunne lære.

Feuerstein besluttede at lave sin egen lille undersøgelse med en udvalgt gruppe børn. Han ville finde ud af, om det gjorde en forskel, hvis han hjalp børnene gennem rækken af testspørgsmål. Ikke ved at give dem svarene, men ved at guide dem med medierende spørgsmål.

Børnene præsterede dramatisk bedre, og efterfølgende så han, at de kunne bruge det lærte i tilgangen til andre, tilsvarende opgaver. Med andre ord: Børnene havde potentiale til at lære.

Herfra tog Feuerstein for alvor fat i at udvikle sit dynamiske testsystem og FIE træningsprogrammerne.


Grundlagde Feuerstein Institute
I 1965 grundlagde han Feuerstein Institute i Jerusalem.

Siden har hundredvis af kognitivt udfordrede børn, unge og voksne fra hele verden modtaget træning på instituttet, hvor man også uddanner pædagoger, undervisere og psykologer til at arbejde med Feuersteins træningsprogrammer.

 

 

 

 

 


Danske Silas deltog i et tre måneders forløb på
Feuerstein Institute.


INTELLIGENS KAN MODIFICERES

Mange årtier før den neurologiske forskning viste, at hjernen er plastisk og kan danne nye nerveforbindelser, forstod Feuerstein, at menneskets intelligens er modificerbar.

Det forudsætter, at andre mennesker medierer verden til en; at andre mennesker hjælper en til at se, hvilke stimuli det er hensigtsmæssigt at lægge mærke til, og hjælper med at træne evnen til at omsætte indkommende stimuli eller indtryk til en meningsfyldt respons.

I Feuersteins tænkning handler det ikke om at undervise børn, men om at hjælpe børn til at lære via engageret og omsorgsfuld mediering.

Hør om Feuersteins baggrund og tænkning.
Video: Christian Friis Lysholdt, Odd Resort

ANERKENDELSE
Feuerstein modtog
en lang række priser.
Blandt andre den franske
orden Chevalier dans l’Ordre
des Palmes Académiques og
Israel Prize in Education.
I 2012 var han nomineret til Nobels Fredspris. 
FEUERSTEIN vs PIAGET
Jean Piaget udviklede teorien om, at mellem de stimuli,
som et barn modtager fra omverden, og barnets respons, sker der en bearbejdning, en operationalisering.
Piagets tese var, at børn, alt efter hvilken alder eller modningsfase de er i, modtager og bearbejder stimuli fra omverden på bestemte fasespecifikke måder.
Populært sagt var det Piagets påstand, at børn har en slags indbygget intelligens, som udvikler sig ud fra en forudbestemt biologisk determinisme, hvis blot nogle grundlæggende forudsætninger er til stede.
Feuerstein erklærede sig uenig i denne forståelse af intelligens som en indbygget forudbestemt størrelse.
I modsætning til Piaget mente Feuerstein, at intelligens var afhængig af barnets nærmeste omverden for at udvikles.
Feuerstein opprioriterede derfor forældres, søskendes, bedsteforældres, læreres og pædagogers indflydelse og medansvar i barnets kognitive og intellektuelle udvikling.

LÆRTE BØRN AT LÆRE

Reuven Feuerstein blev født i Bukarest, Rumænien i 1921. Han uddannede sig til skolelærer, og i 1940 blev han viceinspektør på School for Disadvantaged and Disturbed Children i Bukarest. Samtidig studerede han psykologi ved Onesco College i Bukarest.

Feuerstein var jøde, og i 1944 flygtede han fra det nazi-allierede Rumænien til Palæstina. Her underviste han børn, der havde overlevet Holocaust.

I 1949 rejste han til Schweiz for at fuldføre sine universitetsstudier i Genève. Her fulgte han bl.a forelæsninger af store tænkere som filosoffen og psykiateren Karl Jaspers og psykiateren Carl Jung. I årene 1950-55 var Feuerstein forskningsassistent for udviklingspsykologen Jean Piaget.


Feuersteins tænkning tog form
Under studierne i Genève blev Feuerstein kontaktet af den jødiske organisation Youth Aliyah, der bad ham undersøge tilpasningsmulighederne for unge, nye immigranter i Israel.

Mange af dem var kognitivt dårligt fungerende, og gængse testsystemer til måling af intelligens viste, at deres kognitive evner lå 8-10 år tilbage i forhold til deres biologiske alder.

Det kunne simpelthen ikke passe, mente Feuerstein. Disse børn og unge var i mange tilfælde forældreløse og traumatiserede af krig og flugt. Men det var jo ikke det samme, som at de var uintelligente og ikke kunne lære.

Feuerstein besluttede at lave sin egen lille undersøgelse med en udvalgt gruppe børn. Han ville finde ud af, om det gjorde en forskel, hvis han hjalp børnene gennem rækken af testspørgsmål. Ikke ved at give dem svarene, men ved at guide dem med medierende spørgsmål.

Børnene præsterede dramatisk bedre, og efterfølgende så han, at de kunne bruge det lærte i tilgangen til andre, tilsvarende opgaver. Med andre ord: Børnene havde potentiale til at lære.

Herfra tog Feuerstein for alvor fat i at udvikle sit dynamiske testsystem og FIE træningsprogrammerne.


Grundlagde Feuerstein Institute
I 1965 grundlagde han Feuerstein Institute i Jerusalem.

Siden har hundredvis af kognitivt udfordrede børn, unge og voksne fra hele verden modtaget træning på instituttet, hvor man også uddanner pædagoger, undervisere og psykologer til at arbejde med Feuersteins træningsprogrammer.

 

 

 

 

 

 

 


Danske Silas deltog i et tre måneders forløb på
Feuerstein Institute.


INTELLIGENS KAN MODIFICERES

Mange årtier før den neurologiske forskning viste, at hjernen er plastisk og kan danne nye nerveforbindelser, forstod Feuerstein, at menneskets intelligens er modificerbar.

Det forudsætter, at andre mennesker medierer verden til en; at andre mennesker hjælper en til at se, hvilke stimuli det er hensigtsmæssigt at lægge mærke til, og hjælper med at træne evnen til at omsætte indkommende stimuli og indtryk til en meningsfyldt respons.

I Feuersteins tænkning handler det ikke om at undervise børn, men om at hjælpe børn til at lære via engageret og omsorgsfuld mediering.

Hør om Feuersteins baggrund og tænkning. Video: Christian Friis Lysholdt, Odd Resort

ANERKENDELSE
Feuerstein modtog
en lang række priser.
Blandt andre den franske orden Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques og Israel Prize in Education.
I 2012 var Feuerstein nomineret til Nobels Fredspris. 
FEUERSTEIN vs PIAGET
Jean Piaget udviklede teorien om, at mellem de stimuli,
som et barn modtager fra omverden, og barnets respons, sker der en bearbejdning, en operationalisering.
Piagets tese var, at børn, alt efter hvilken alder eller modningsfase de er i, modtager og bearbejder stimuli fra omverden på bestemte fasespecifikke måder.
Populært sagt var det Piagets påstand, at børn har en slags indbygget intelligens, som udvikler sig ud fra en forudbestemt biologisk determinisme, hvis blot nogle grundlæggende forudsætninger er til stede.
Feuerstein erklærede sig uenig i denne forståelse af intelligens som en indbygget forudbestemt størrelse.
I modsætning til Piaget mente Feuerstein, at intelligens var afhængig af barnets nærmeste omverden for at udvikles.
Feuerstein opprioriterede derfor forældres, søskendes, bedsteforældres, læreres og pædagogers indflydelse og medansvar i barnets kognitive og intellektuelle udvikling.