Rådgivning til adoptivfamilier

__________________________________________________________________

Min grundlæggende antagelse er, at et adopteret barn ikke fejler noget og ikke gør noget mærkeligt.

Barnets måde at beskytte sit sårbare inderste på kan imidlertid af omgivelserne opfattes som problematisk. De voksne, der er omkring barnet, kan have svært ved at forstå barnets adfærd og reaktioner, som blot udspringer naturligt af de uheldige og i nogle tilfælde umenneskelige forhold, det er blevet budt før adoptionen.

Hvordan jeg kan hjælpe
_________________________

Jeg arbejder med at oversætte jeres barns adfærd til forståelige reaktioner på de vilkår, det er blevet budt, og hjælper jer til at forstå barnet og det meningsfulde i dets adfærd og reaktioner.

Jeg ser ikke det enkelte barn som et ’problem’, men tænker hele familiens dynamik og aktuelle dagligdag ind som en nødvendig tilgang til at forstå samspillet mellem alle familiemedlemmerne.  En forståelse, hvor alle parters tilknytningshistorie spiller ind i den aktuelle situation.

Jeg gør mig umage med at omsætte problemstillinger til konkrete opgaver, der kan udføres i dagligdagen, for at hele familien kan komme i trivsel. 

Jeg kan desuden være behjælpelig med at få omverden, skole og institutioner til at forstå barnets reaktionsmønstre samt hvilke pædagogiske tiltag, der kan være anerkendende og udviklende i arbejdet med barnet.

Jeg tilbyder følgende ydelser
______________________________

 • Forældrerådgivende samtale.
 • Forælder-barn samtaler.
 • Familiesamtaler.
 • Individuelle samtaler med barnet / den unge / den voksne adopterede.
 • Supervision / samarbejde med skole og daginstitution.

 

Temaer, der kan volde vanskeligheder
________________________________________

 • Tilknytningsprocessen mellem forældre og børn.
 • Barnets overlevelsesstrategier og reaktioner på tab og traumer.
 • Affektreguleringsvanskeligheder.
 • Vanskeligheder ved at udholde frustration.
 • Barnets sårbarhed over for situationer, der rummer adskillelse og skift.
 • Barnets særlige problemstillinger omkring identitet og selvopfattelse; herunder barnets anderledes udseende og biologiske ophav.
 • Problemstillinger i forbindelse med institutions- og skolestart.
 • Sproglige, adfærdsmæssige og faglige vanskeligheder i skolen.
 • Adoptivforældres usikkerhed i forhold til, hvad der er adoption, og hvad der er normaludvikling.
 • Belastninger på forældrenes parforhold.
 • Sorgreaktioner i forskellige faser af adoptionsprocessen.
 • Forskel i barnets reaktioner hhv. hjemme og ude.
 • Formidling af barnets historie til barnet.
 • Vanskeligheder senere hen i voksenlivets relationer.

 

Kan man elske et adoptivbarn
lige så højt som et barn,
man selv har født?
Hvordan håndterer man om-
verdenen som adoptivfamilie?
Hvordan hjælper man et barn,
hvis nervesystem er i kaos?
Om adoptivbarnets følelsesmæssige ‘bagage’
Om adoptivbarnets overlevelsesstrategier
Barnet skal finde ud af, at de voksne bliver hos det
Barnløse møder forældreløs
Er adoption for alle?


Anbefalinger

“Som adoptivforældre kan vi på det varmeste anbefale Lars, som vi har brugt gennem den såkaldte PAS ordning (Post Adoptions Service). Siden vi kom hjem med vores adoptivdatter for lidt over to år siden, har vi løbende og ca. hver tredje måned mødtes med Lars. Han har givet os uvurderlig sparing og rådgivning i forhold til vores rolle som adoptivforældre. Det har været en kæmpe hjælp, de gange hvor vi er støt på udfordringer, men det har været ligeså brugbart, når tingene egentlig ”er gået godt”.

Det løbende at mødes, med en der er SÅ kompetent på det pædagogiske og psykologiske område – i særdeleshed når det kommer til adoption – har utvivlsomt styrket os i vores forældreskab og dermed gjort livet og hverdagen meget lettere for både os og vores dejlige datter. Vi er SÅ taknemmelige over hele PAS-ordningen og i særdeleshed Lars. Vi anbefaler ham både her, men også til venner og bekendte, der står i samme situation som os.”

Caroline og Pelle G. Hvenegaard, 21 januar 2019

”Lars Røgilds har gennem en årrække været en uvurderlig coach og samtalepartner for os som forældre. Det er et mirakel at været blevet forældre til fire dejlige børn fra Colombia. Men det er også en udfordring at hjælpe dem godt og rigtigt på vej. Samtalerne hos Røgilds har givet indsigt i de særlige psykologiske mekanismer, som relaterer sig til det at være adoptivbarn, og han har givet masser af gode råd om skoleliv, læringsproblematikker og håndtering af de mange forskellige problemstillinger, man møder, når man opdrager børn.

Samtalerne hos Lars Røgilds har gjort os klogere og forhåbentlig bedre til at være forældre – ikke mindst fordi hans viden og erfaring har gjort det muligt at få vendt frustration og usikkerhed, sådan at vi har kunnet forholde os konkret og proaktivt til, hvad der er bedst for vores børn og vores familie.”

Merete Reinholdt og Claus Kragh, 22. marts 2019

Kontakt

______________

Lars Røgilds
Adoptionskonsulent og terapeut

Tlf.: +45 22 98 97 88
Mail: larsroegilds@me.com