Terapi – børn & unge, voksne, familier

______________________________________________________________________________________

De fleste af os har udviklet nogle beskyttelsesstrategier, som vi tager i brug, når vi føler os truet, er usikre eller sårede. Det kan være strategier, hvor vi fx bliver kontrollerende, pleasende eller ironiske. Andre strategier kan have karakter af misbrug, arbejdsnarkomani, træningsafhængighed eller andre afhængigheder.

Vi er sjældent bevidste om, hvad det er for nogle strategier, vi bruger til at beskytte os. Heller ikke, når de bliver et problem for os, og vi mistrives følelsesmæssigt og måske oplever, at vi støder andre mennesker fra os eller ikke føler os anerkendt og respekteret.

Hvordan jeg kan hjælpe
_________________________

Gennem samtaleterapi kan jeg hjælpe med en nænsom bearbejdelse af de fastgroede strategier, så de kan komme til at spille nye og mere konstruktive roller.

Jeg tilbyder terapiforløb til:

  • børn og unge
  • voksne
  • familier
Min tilgang er baseret på to metoder:
________________________________________

International Family System, IFS, er en metode til at heale traumer. IFS-metoden bygger på den antagelse, at vi for at beskytte os mod svære ting, der er hændt os – og som ofte er hændt os i vores barndom, mens vi var særligt sårbare – har udviklet strategier til at beskytte os mod det, som var overvældende og truende.

Disse beskyttelsesstrategier fortsætter med at virke igennem livet og beskytter os på samme måde som dengang, vi var forsvarsløse. På et tidspunkt bliver disse strategier en del af vores problem, fordi de beskytter på en alt for rigid måde.

IMAGO-parterapi er en metode, der fokuserer på, hvordan den tidlige tilknytning spiller ind i vores senere relationer. Imago er det latinske ord for billede og refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom, hvor vi fik vores første erfaringer med følelser og (sociale) normer.

Imago-parterapi bevidstgør par om deres kontaktmønstre og personlige andel i deres kommunikationsform og søger at genskabe den kontakt, der ligger under alle nuværende negative problemstillinger.

Kontakt

______________

Lars Røgilds
Adoptionskonsulent og terapeut

Tlf.: +45 22 98 97 88
Mail: larsroegilds@me.com