KURSER I

FIE BASIC 1 & 2

På kurserne undervises i at opbygge yngre børns motivation og evne til at lære.

Deltagerne bliver i stand til at hjælpe børn i alderen 4 til 8 med at udvikle grundlæggende begreber, forøge deres kognitive funktioner, opbygge en indefra kommende motivation til læring og udvikle sociale og følelsesmæssige områder. Kort sagt handler FIE Basic om at gøre yngre børn skoleparate.

Kursusindhold:

  • Introducerer redskaber til at udvikle børns gryende kognitive og meta-kognitive strukturer.
  • Indføring i den måde, som mediering adskiller sig fra traditionel undervisning på.
  • Introducerer en del af teorien bag Feuersteins Instrumental Enrichment-programmer.

Kurserne er for professionelle, fx lærere og pædagoger, samt forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

Hør om Basic-programmet.
Videoer: Christian Lysholdt, OddResort

Tre kursister fortæller om Basic-kurset. 

KURSER I BASICSERIEN

Aktuelt ingen kurser


SKRÆDDERSYEDE KURSER
Hvis I ønsker et kursus i et eller flere af FIE-programmerne målrettet netop jeres
institution eller gruppe, så kontakt os på lars@feuerstein.dk.

PROGRAMMETS INSTRUMENTER

 

FIE Basic-programmet har til formål at hjælpe barnet med at etablere en aktiv tilgang til læring og udvikling. Programmet består af en serie opgaver, instrumenter, der er rettet mod, at barnet

  • tilegner sig basal viden om at differentiere en række velkendte objekter
  • bliver bekendt med geometriske figurer
  • bliver bekendt med hvilke begreber, der anvendes til klassifikation
  • får en grundlæggende talforståelse.

Programmet tæller i alt 11 instrumenter, og hvert instrument består af en række papir-og-blyant-øvelser, der alle har udviklingen af de kognitive forud­sætninger for øje og er opkaldt efter deres respektive indhold.

På kurserne i henholdsvis FIE Basic 1 og 2 gennemgår vi følgende instrumenter:

FIE BASIC 1
Organisering af Punkter-Basic, Orientering i rum og retning-Basic, Fra del til gruppe, Identificer følelser, Udforsk og opdag det absurde A, Udforsk og opdag det absurde B.

FIE BASIC 2
Fra empati til handling, Kend og identificer, Tre-vejs opmærksomhedstræning, Tænk og lær at undgå vold, Læseforståelse.
Bemærk: Deltagelse i FIE Basic 2 forudsætter, at FIE Basic 1 er gennemført.