KURSER I

FIE TACTILE 

På kurset undervises i at hjælpe opmærksomhedsforstyrrede børn, unge og voksne i alderen 8-90 år med at udvikle evnen til at arbejde koncentreret.

Reuven Feuerstein og kolleger udviklede et taktilt materiale som redskab til at hjælpe personer med opmærksomhedsforstyrrelser – fx ADHD og ADD – til at fokusere og arbejde systematisk.

Kursusindhold:

  • Vi gennemgår den grundlæggende teori, metodikken og filosofien bag FIE Tactile-programmet.
  • Kurset bygger på det velkendte Feuerstein-materiale, men omsat til taktilt materiale, som kursisterne skal undersøge med hænder og bind for øjnene.

Kurset er for professionelle, fx lærere og pædagoger, samt forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

 

Lars Røgilds fortæller om det taktile materiale i FIE Tactile-programmet.
Video: Christian Friis Lysholdt, Odd Resort

KURSER I TACTILE

Aktuelt ingen kurser


SKRÆDDERSYEDE KURSER
Hvis I ønsker et kursus i et eller flere af FIE-programmerne målrettet netop jeres
institution eller gruppe, så kontakt os på lars@feuerstein.dk.

PROGRAMMETS INSTRUMENTER

En vigtig forudsætning for al læring er at kunne fokusere sin opmærksomhed. Det er svært for personer med opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og ADD, fordi de bliver påvirket af samtlige de syns- og lydindtryk, der rammer dem.

FIE Tactile-programmets instrumenter består af papir med forhøjede mønstre, som man ikke kan se, fordi man enten skal have lukkede øjne eller have bind for øjnene, og derfor kun kan mærke sig frem til med sine fingre. Mønstrene giver ingen mening, hvis man bare rører lidt hist og pist. Man er nødt til at begynde fra en ende af og lade fingrene følge de forhøjede linjer.

Forskningen har vist, at når en mediator træner opmærksomhedsforstyrrede personer med det taktile materiale, så lærer og oplever de at kunne koncentrere sig. De lærer at foretage systematisk informationssøgning, og at det er en hensigtsmæssig arbejdsstrategi, som de med mediatorens hjælp kan overføre til andre opgaver og situationer.


Man skal føle sig frem til mønstrene